Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym z okazji 35-lecia Leśnego Arboretum Warmii i Mazur.

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Bobry” Nadleśnictwa Kudypy znajduje się w rejonie hodowlanym „Lasy Taborskie II”. W jego skład wchodzi jeden obwód łowiecki nr 245 o powierzchni ogólnej 4186 ha, w tym powierzchni leśnej 1724 ha, położony w leśnictwach Bobry i Żelazowice.

Zamówienia Publiczne

Aktualne informacje o zamówieniach publicznych znajdują się w Biuletynie Informacyjnym Nadleśnictwa Kudypy

Zakup gruntów

Nadleśnictwo Kudypy jest zainteresowane nabyciem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.