Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Bobry”

Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Bobry” Nadleśnictwa Kudypy znajduje się w rejonie hodowlanym „Lasy Taborskie II”. W jego skład wchodzi jeden obwód łowiecki nr 245 o powierzchni ogólnej 4186 ha, w tym powierzchni leśnej 1724 ha, położony w leśnictwach Bobry i Żelazowice.


Występują tu cztery gatunki zwierzyny grubej: łoś, jeleń, sarna i dzik z czego polować można na jelenie dziki i sarny.  Występująca zwierzyna drobna to lisy, jenoty, kuny, borsuki, norki amerykańskie, tchórze zwyczajne, zające szaraki, zaś z ptactwa kaczki, jarząbki, kuropatwy, gęsi, słonki, łyski i gołębie grzywacze.
Jelenie, sarny i dziki są podstawą działalności OHZ „Bobry" i cała gospodarka łowiecka w nim prowadzona skupiona jest na tych trzech gatunkach, które uznane zostały jako pożądane dla łowiska. Wśród gatunków niekorzystnie wpływających na rozwój zwierzyny drobnej niedrapieżnej znalazły się lisy, jenoty i borsuki.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

 

Informację o polowaniach, możliwościach kwaterunku i inne szczegóły organizacyjne uzyskają Państwo pod numerami telefonów:

Piotr Sambor - 089 527 89 80, kom. 510 990 319
Waldemar Skutnik - 510 992 615