Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

 

 

SPRZEDAŻ DREWNA

Detaliczna sprzedaż drewna odbywa się w leśniczówkach.

Aktualny cennik znajduje się poniżej w materiałach do pobrania.

Prosimy o kontakt telefoniczny z konkretnymi leśnictwami.

 

Podstawowym miejscem hurtowego obrotu drewnem jest internet.

Informacje dotyczące sprzedaży hurtowej.

Więcej informacji na temat sprzedaży można uzyskać w Nadleśnictwie pod numerem telefonu: 89 521 07 09

 

SPRZEDAŻ CHOINEK

W okresie przedświątecznym Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż choinek przy Lesnym Arboretum w Kudypach

 

SPRZEDAŻ SADZONEK

 

Zakup powyżej 1 000 szt. odbywa się na podstawie zamówienia składanego w Nadleśnictwie lub wysłanego na adres mailowy: kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl

Więcej informacji na temat sprzedaży sadzonek można uzyskać pod numerem telefonu: 

Szkółka leśna - tel. 533 398 553

Specjalista ds. szkółki leśnej - 89 527 89 80


Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Kudypy, Kudypy 4,
  11-036 Gietrzwałd.
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się przesyłając zapytanie na adres poczty email – kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub przystąpienia do umowy
  i jej wykonania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie realizacji niniejszej Umowy, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń, itp.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kudypy

Mariusz Orzechowski