Wydawca treści Wydawca treści

Zamówienia publiczne

Aktualne informacje o zamówieniach publicznych znajdują się w Biuletynie Informacyjnym Nadleśnictwa Kudypy


„Usługa równania i profilowania dróg leśnych na terenie leśnictw Nadleśnictwa Kudypy 2021”

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Nadleśnictwie Kudypy wprowadzonym Zarządzeniem nr 2/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy z dnia 18.01.2021 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Nadleśnictwie Kudypy

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kudypy

informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego,

dnia 29.09.2021 podpisana została umowa na zamówienie pn.:

„Usługa równania i profilowania dróg leśnych

na terenie leśnictw Nadleśnictwa Kudypy 2021”

 

Wybrany Wykonawca:

 

"River"

Aleksandra Hochhaus

Porbady 8

11-042 Porbady

 

  • cena wybranej oferty netto:

51 280,00 zł

  • cena wybranej oferty brutto:

63 074,40 zł


Plan postępowań o udzielenie zamówienia

W załaczniku do pobrania plan postępowań o udzielenie zamówienia 2021

Materiały do pobrania


„Pięcioletni przegląd dróg, mostów i parkingów Nadleśnictwa Kudypy 2021”.

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Nadleśnictwie Kudypy wprowadzonym Zarządzeniem nr 2/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy z dnia 18.01.2021 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Nadleśnictwie Kudypy

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kudypy

informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego,

dnia 08.09.2021 podpisana została umowa na zamówienie pn.:

„Pięcioletni przegląd dróg, mostów i parkingów Nadleśnictwa Kudypy 2021”.

 

Wybrany Wykonawca:

 

Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o.

Ul. Marii Dąbrowskiej 8

62-500 Konin

 

cena wybranej oferty netto:

11 411,26 zł

cena wybranej oferty brutto:

14 035,85 zł


Badanie sprawozdania finasowego Nadleśnictwa Kudypy za rok 2021


Zamówienia publiczne

Ogłoszenie

zamówienia publiczne