Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne

Zgodnie z zarządzeniem nr. 23 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.08.2008 r. na terenie Nadleśnictwa Kudypy wyznaczone zostały powierzchnie referencyjne - obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej.

Rozmieszczenie powierzchni / ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Kudypy przedstawiono  poniżej oraz w załączniku (aktywna mapa).

Powierzchnie referencyjne - drzewostany wyłączone z gospodarki leśnej ze względów przyrodniczych wyznaczono na  powierzchni blisko 370 ha

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy  w sprawie wyznaczenia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Kudypy wraz z wykazami wyznaczonych wydzieleń oraz mapą znajdują sięw załącznikach poniżej.

Konsultacje społeczne:

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące wyznaczania powierzchni referencyjnych prosimy kierować na adres e-mail p.rutkowska@olsztn.lasy.gov.pl

 

„Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania lasów o

szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF oraz ekosystemów referencyjnych na

terenie RDLP w Olsztynie informujemy, iż w ubiegłym roku nie odnotowaliśmy

żadnych zgłoszeń dotyczących wystąpienia możliwych zagrożeń w tych lasach i

ekosystemach na terenie Nadleśnictwa Kudypy.”