Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu w Nadleśnictwie Kudypy

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

   Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia
14 kwietnia 2003 r. w celu zachowania wartości ekologicznych, ekonomicznych, estetycznych i kulturowych województwa wyznaczone zostały obszary chronionego krajobrazu, obejmujące wyróżniające się krajobrazowo i przyrodniczo tereny o różnych typach ekosystemów. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kudypy znajdują się fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu (OChK) :


- (nr 28) Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki („OchK Doliny Pasłęki"), położony na terenie powiatów Braniewo, Elbląg, Lidzbark Warmiński, Ostróda i Olsztyn, w gminach Braniewo, Płoskinia, Wilczęta, Orneta, Godkowo, Miłakowo, Lubomino, Świątki, Łukta i Jonkowo,


- (nr 38) Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny („OChK Doliny Środkowej Łyny"), położony na terenie powiatu Olsztyn, w gminach, Świątki, Dobre Miasto, miasto Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Barczewo, Gietrzwałd i miasto Olsztyn,