Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Na terenie Nadleśnictwa Kudypy zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adaptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska"

Wyznaczanie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) jest działaniem Lasów Państwowych mającym na celu objęcie cennych przyrodniczo terenów leśnych właściwymi formami ochrony. Lasy Państwowe w wyniku certyfikacji poddawane są na całym obszarze ciągłej ocenie poprzez porównanie zgodności gospodarki leśnej ze standardami FSC zawartymi w dokumencie "Zasady, Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce". Dokument ten wyróżnia spośród wielu innych normatywów następujące kategorie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych:

HCVF 1 - tereny leśne posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji różnorodnych wartości biologicznych (np. endemizm, gatunki zagrożone wyginięciem, rzadkie, refugia).

HCVF 2 - tereny leśne posiadające globalnie, regionalnie lub narodowo znaczenie krajobrazowe stanowiące unikalne miejsce występowania lub występowania większości populacji rodzimych gatunków w naturalnym zagęszczeniu i liczebności.

HCVF 3 - lasy zawierające rzadkie lub zagrożone ekosystemy.

HCVF 4 - lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych (np. ochrona przeciwpowodziowa, powstrzymanie erozji).

HCVF 5 - lasy o fundamentalnym znaczeniu dla podstawowych potrzeb społeczności lokalnych (np. wyżywienie, wypoczynek, zdrowie, egzystencja).

HCVF 6 - lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej (tereny ważne kulturalnie, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności lokalnych).

 

Rozmieszczenie wyznaczonych w Nadleśnictwie Kudypy powierzchni HCVF  (wg kategorii) przedstawiono  poniżej oraz w aktywnym pliku pdf stanowiącym załącznik do artykułu.

 

Decyzja nr 24/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy  w sprawie wyznaczenia „Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych –HCVF (High Conservation Value Forests)” wraz z wykazami wyznaczonych wydzieleń wg kategorii oraz mapą  do pobrania w załącznikach poniżej.

W dniu 16.08.2021 r. weszła w życie Decyzja nr 27/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy zmieniająca poprzednią decyzję w sprawie wyznaczania "Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF". Treść do pobrania w załącznikach poniżej.

 

Konsultacje społeczne:

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące wyznaczania lasów HCVF  prosimy kierować na adres p.rutkowska@olsztyn.lasy.gov.pl

Formularze do konsultacji społecznych lasów HCVF znajdują się w załącznikach poniżej.

 

 

„Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania lasów o

szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF oraz ekosystemów referencyjnych na

terenie RDLP w Olsztynie informujemy, iż w ubiegłym roku nie odnotowaliśmy

żadnych zgłoszeń dotyczących wystąpienia możliwych zagrożeń w tych lasach i

ekosystemach na terenie Nadleśnictwa Kudypy.”