Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie przetargu na sprzedż tusz dziczyny

Nadleśnictwo Kudypy ogłasza przetarg na sprzedaż tusz dziczyzny.

Opis przedmiotu oferty

 

Przedmiotem sprzedaży są tusze zwierzyny pozyskane w obwodzie OHZ nr 245 Nadleśnictwa Kudypy tj. tusze jelenia szlachetnego, sarny europejskiej i dzika. Jako tusze jelenia rozumie się: byk i łanie, jako tusze sarny: kozy i koźlęta, jako tusze dzika: lochy i przelatki.

 

Szacowana oferta minimalna to:                                                                                                                          

a)  jeleń

 

823,00

kg, w tym:

·       byki

ok.

150,00

kg (ok. 1 sztuka);

·       łanie

ok.

673,00

kg (ok. 10 sztuk);

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  sarna                                    

 

117,00

kg, w tym:

·       kozy

ok.

93,00

kg (ok. 6 sztuk);

·       koźlęta

ok.

24,00

kg (ok. 2 sztuki);

 

 

 

 

c)  dzik                                  

 

155,00

kg, w tym:

·       lochy

ok.

100,00

kg (ok. 2 sztuk);

·      przelatki

ok.

55,00

kg (ok. 2 sztuki);