Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs fotograficzny "„Rok z aparatem w kudypskich lasach”

Nadleśnictwo Kudypy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym.

Celem naszego konkursu jest

  • Promowanie walorów przyrodniczych terenów będących w zarządzie Nadleśnictwa Kudypy.
  • Propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu w lesie.
  • Edukacja przyrodnicza uczestników konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty, osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą opiekuna prawnego.

Konkurs składa się z dwóch kategorii:

I. Tajemniczy ogród – Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach – 7 zdjęć miesiąca

II. Przyroda kudypskich lasów – 9 zdjęć miesiąca

Aby wziąć udział konkursie należy wykonać zdjęcie w Arboretum(kategoria nr I) lub w lasach Nadleśnictwa Kudypy (kategoria nr II) i przesłać na adres e-mail kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl

Zdjęcia będą oceniane w systemie „zdjęcie miesiąca”.

W kategorii I - Tajemniczy ogród - oceniane będą zdjęcia z miesięcy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik.

W kategorii II – Przyroda kudypskich lasów – oceniane będą zdjęcia wykonane od lutego do października.

Zdjęcia wykonane w poszczególnych miesiącach należy przesłać na adres e-mail organizatora najpóźniej do 5 dnia miesiąca następnego (np. zdjęcia za luty przesyłamy do 5. marca).

Zdjęcia muszą mieć format min. 2480x3508 px przy rozdzielczości 300 DPI

Zdjęcie należy opisać: Kategoria, miesiąc, imię i nazwisko autora.

Każdy uczestnik może przesłać max. po 3 zdjęcia w każdej kategorii każdego miesiąca.

Wybór fotografii miesiąca będzie odbywał się dwuetapowo. Wszystkie nadesłane prace opublikowane zostaną na profilu facebook Nadleśnictwa Kudypy. 15 zdjęć z największą ilością polubień do 8 dnia do godz. 12. 00 przejdzie do kolejnego etapu oceny. Wybrane zdjęcia oceniać będzie jury, w skład którego wchodzić będą pracownicy Nadleśnictwa Kudypy i członkowie Stowarzyszenia Leśników Fotografików.O wyborze najlepszego zdjęcia przez jury organizator poinformuje na swoim profilu na facebooku lub stronie internetowej. Zdjęcie miesiąca zostanie również opublikowane w kalendarzu Nadleśnictwa Kudypy na rok 2022.  

Autorzy zdjęć miesiąca otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w październikuw Leśnym Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach i połączone będzie z otwarciem wystawy pokonkursowej.

 

Udział w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.