Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

W skład Nadleśnictwa Kudypy wchodzą:

  • Biuro nadleśnictwa
  • 13 leśnictw
  • Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Bobry"
  • Szkółka leśna zespolona
  • Leśne Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego

 

Dokumenty dotyczące organizacji Nadlesnictwa :https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_kudypy/organizacja