Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadzorowane

Lasy nadzorowane to lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Kudypy prowadzi nadzór nad 1 673 ha lasów niepaństwowych.

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych. Nadzór prowadzony jest na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Starostą a Nadleśniczym.

Nadleśnictwo Kudypy prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi na terenie trzech starostw:

  • Olsztyn,
  • Ostróda,
  • Lidzbark Warmiński. 

W tym powiat olsztyński obejmuje 6 gmin Gietrzwałd, Jonkowo, Dobre Miasto, Świątki, Dywity i Stawiguda.

Powiat ostródzki jedną gminę - Łukta.

Powiat lidzbarski gminę Lubomino.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

W celu uzyskania pomocy przy przeprowadzeniu zabiegów hodowlanych lub legalizacji pozyskanego drewna należy złożyć wniosek do Nadleśnictwa (wniosek do pobrania na stronie).