Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kudypy
Nadleśnictwo Kudypy
89 527 90 90, kom. 533 398 550
89 527 89 58

Adres:

Kudypy 4

11-036 Gietrzwałd

 

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 - tel. 89 527 90 90,

od godz. 15:00 oraz w dni wolne od pracy ( sb, nd, święta)  - tel. 510 990 316

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kudypy przyjmuje interesantów (w tym w sprawie skarg i wniosków) w poniedziałki w godz. 13:00 - 16:00. Pod nieobecność Nadleśniczego interesantów przyjmuje osoba zastępująca. 

Nadleśniczy
Mariusz Orzechowski
89 527 90 90
Zastępca Nadleśniczego
Adam Owsiejko
89 521 07 07
Główny Księgowy
Zofia Kraińska
89 527 89 50
Inzynier Nadzoru, Arboretum
Paulina Rutkowska
510 990 317
Inżynier Nadzoru
Marek Książek
89 521 07 03
Sekretarz
Michał Pony
89 521 07 11, kom. 502 861 401

Dział Gospodarki Leśnej

Dariusz Frankiewicz
St. Specjalista SL ds. hodowli i ochrony lasu
Tel.: 89 521 07 02, kom. 510 992 622
Piotr Sambor
St. Specjalista SL ds. p-poż, łowiectwa, szkółkarstwa, lasów niepaństwowych
Tel.: 89 527 89 80, kom. 510 990 319
Łukasz Auguścik
Specjalista SL ds. użytkowania lasu, ,Starszy Inspektor ds. BHP
Tel.: 89 521 07 09, kom. 533 398 558
Iwona Miller
Specjalista ds. handlu i marketingu
Tel.: 89 521 07 09, kom. 510 992 626
Roksana Bilińska-Pliszka
Specjalista ds. gospodarki drewnem i użytków ubocznych
Tel.: 89 527 93 51, kom. 574 416 067
Paweł Wyrzykowski
Specjalista SL ds. ochrony przyrody, edukacji i LMN
Tel.: 89 521 07 06, kom. 533 398 552
Aleksandra Czechowska
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 89 521 07 10 kom. 533 398 551

Dział Finansowo-Księgowy

Justyna Popławska
Księgowa
Tel.: 89 521 07 05, kom. 535 017 646
Barbara Cholipska
Księgowa
Tel.: 89 521 07 04, kom. 535 017 936
Magdalena Brejnak
Starsza Księgowa
Tel.: 89 527 89 36 kom. 535 008 819

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Katarzyna Pszczółkowska-Cholewa
St. Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 89 521 07 11, kom. 692 299 408
Agnieszka Przybyszewska
Sekretariat
Tel.: 89 527 90 90, tel. kom. 533 398 550
Barbara Artych
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 89 521 07 13, kom. 531 524 893
Gabriel Niedzielski
St. Specjalista ds. Infrastruktury
Tel.: 89 521 07 13, kom. 533 398 559
Michał Kraiński
Kierowca
Tel.: 89 521 07 12 kom. 510 992 629

Stanowisko ds. Pracowniczych

Monika Uzarska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 89 527 89 45, kom. 510 992 630

Posterunek Straży Leśnej

Mariusz Dawidowicz
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 89 527 93 50, kom. 510 992 624
Jarosław Turek
Strażnik Leśny
Tel.: 89 527 93 50, kom. 533 398 554

Inspektor Ochrony Danych

Monika Uzarska
Inspektor Ochrony Danych
Tel.: 89 527 89 45