Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Kudypy
Nadleśnictwo Kudypy
89 527 90 90, kom. 533 398 550
89 527 89 58

Adres:

Kudypy 4

11-036 Gietrzwałd

 

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 - tel. 89 527 90 90,

od godz. 15:00 oraz w dni wolne od pracy ( sb, nd, święta)  - tel. 510 990 316

Nadleśniczy
Mariusz Orzechowski
89 527 90 90
p.o. Zastępcy Nadleśniczego
Paulina Rutkowska
510 990 317
Główny Księgowy
Zofia Kraińska
89 527 89 50
Sekretarz
Michał Pony
89 521 07 11, kom. 502 861 401

Dział Gospodarki Leśnej

Dariusz Frankiewicz
St. Specjalista SL ds. hodowli i ochrony lasu
phone-abbreviation: 89 521 07 02, kom. 510 992 622
Piotr Sambor
St. Specjalista SL ds. p-poż, łowiectwa, szkółkarstwa, lasów niepaństwowych
phone-abbreviation: 89 527 89 80, kom. 510 990 319
Łukasz Auguścik
Specjalista SL ds. użytkowania lasu, handlu i marketingu,Starszy Inspektor ds. BHP
phone-abbreviation: 89 521 07 09, kom. 533 398 558
Emilia Grzelak
Specjalista SL ds. marketingu
phone-abbreviation: 89 521 07 09, kom. 510 992 626
Roksana Bilińska-Pliszka
Specjalista ds. gospodarki drewnem i użytków ubocznych
phone-abbreviation: 89 527 93 51, kom. 574 416 067
Paweł Wyrzykowski
Referent ds. ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej, leśnej mapy numerycznej, administrator SILP
phone-abbreviation: 89 521 07 06, kom. 533 398 552
Monika Wywrocka-Szwałek
Specjalista ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 89 521 07 10 kom. 533 398 551

Dział Finansowo-Księgowy

Justyna Popławska
Księgowa
phone-abbreviation: 89 521 07 05, kom. 535 017 646
Barbara Cholipska
Księgowa
phone-abbreviation: 89 521 07 04, kom. 535 017 936
Magdalena Brejnak
Starsza Księgowa
phone-abbreviation: 89 527 89 50, kom. 535 008 819

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Katarzyna Pszczółkowska-Cholewa
Specjalista ds. zamówień publicznych
phone-abbreviation: 89 521 07 11, kom. 692 299 408
Dominika Rutkowska
Referent do spraw administracyjnych
phone-abbreviation: kom. 533 398 553
Barbara Aleksiejuk
Specjalista ds. rozwoju i promocji
phone-abbreviation: 89 521 07 12, kom. 531 524 893
Gabriel Niedzielski
St. Specjalista ds. Infrastruktury
phone-abbreviation: 89 521 07 13, kom. 533 398 559
Aleksandra Bożęcka
Specjalista SL ds. Infrastruktury
phone-abbreviation: 89 521 07 13
Michał Kraiński
Kierowca
phone-abbreviation: 89 521 07 12 kom. 510 992 629

Stanowisko ds. Pracowniczych

Monika Uzarska
Specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 89 527 89 45, kom. 510 992 630

Posterunek Straży Leśnej

Mariusz Dawidowicz
Komendant Straży Leśnej
phone-abbreviation: 89 527 93 50, kom. 508 318 877
Jarosław Turek
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 89 527 93 50, kom. 533 398 554

Sekretartiat

Bożena Metera
phone-abbreviation: 89 521 07 00
Iwona Miller
phone-abbreviation: 89 521 07 00