Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikacja w Nadleśnictwie Kudypy

Potwierdzeniem prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie są dwa certyfikaty.