Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja w Nadleśnictwie Kudypy

Potwierdzeniem prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie jest certyfikat PEFC.