Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do Zespołu Lokalnej Współpracy

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Zespole Lokalnej Współpracy przy Nadleśnictwie Kudypy

Zespół Lokalnej Współpracy będzie organem opiniodawczym i doradczym, który składać się będzie z przedstawicieli samorządów oraz osób i przedstawicieli organizacji lokalnych zaangażowanych w problematykę leśną. ZLW umożliwia zainteresowanym podmiotom, grupom interesu oraz instytucjom publicznym prowadzenie dialogu społecznego oraz wymianę informacji przy tworzeniu Planów Urządzenia Lasów orazzagospodarowaniu lasów o zwiększonej funkcji społecznej.


Informujemy, iż udział w pracach jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny.
Pierwsze spotkanie Zespołu odbędzie się 12.09.2023 r. o godz. 16:30 w salikonferencyjnej w Leśnym Arboretum w Kudypach.


W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 08.09.2023
( tel. 89 527 90 90 lub e-mail kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl).