Lista aktualności Lista aktualności

Wycinka przy osiedlu Redykajny

W najbliższych dniach w sąsiedztwie jeziora Żbik prowadzone będą ciecia w drzewostanie w oddz. 282g . Prosimy o zachowanie ostrożności i nie wchodzenie na powierzchnię.

Las w wdzieleniu 282 g to to 130-letni drzewostan założony na gruncie porolnym i w większości składający się z sosny.  Prowadzone prace gospodarcze ( rębnia IVd) mają na celu przebudowę drzewostanu na bardziej zróżnicowany gatunkowo i wiekowo. W pierwszym etapie przebudowy w północno-wschodniej części wydzielenia wycięty zostanie zrąb o powierzchni 0, 85 ha, który już wiosną zostanie odnowiony gatunkami liściastymi – głównie bukiem zwyczajnym. Na pozostałej powierzchni przeprowadzone będą cięcia sanitarne – wycinka drzew najgorszej jakości, zahubionych.

Proces przebudowy drzewostanu będzie trwał kilkanaście lat, stopniowo wycinane będą kolejne fragmenty lasu, a w ich miejsce sadzone będą gatunki odpowiednie dla danego mikrosiedliska.

Prosimy o zachowanie ostrożności w trakcie zimowych spacerów w tej okolicy.