Lista aktualności Lista aktualności

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

 

     W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 16 – 18.06.2021 r. audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests), do kategorii 3.2 Nadleśnictwo Kudypy zweryfikowało wprowadzoną Decyzją Nadleśniczego nr 24/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku listę drzewostanów zakwalifikowanych do tej kategorii.
     Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce – lipiec 2006 r. Lista wydzieleni zaliczonych do kategorii 3.2 HCVF oraz mapa znajduje się w zakładce: Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy o szczególnych walorach HCVF.