Lista aktualności Lista aktualności

Kudypscy Leśniczowie wyróżnieni

25 października 2023 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie zainaugurowała regionalne obchody 100-lecia Lasów Państwowych. Uroczysta narada olsztyńskich leśników była okazją do wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym leśnikom regionu.

Kordelasa Leśnika Polskiego to najwyższe odznaczenie, jakim honoruje się pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest od 1996 roku przez dyrektora generalnego lasów państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji. Wnioski o nadanie wyróżnienia opiniowane są przez Kapitułę Honorową. Sam kordelas to paradna i honorowa broń pracowników Służby Leśnej, nawiązująca bezpośrednio do tradycji okresu międzywojennego.  Każdy kordelas wręczany jako wyróżnienie ma swój kolejny, unikalny numer. Dołączana jest do niego także legitymacja, która poświadcza jego nadanie.

25 pażdziernika 2023 roku Kordelas Leśnika Polskiego otrzymali leśniczowie: Mirosław Myhan i Michał Rutkowski

Pan Mirosław Myhan pracuje w Lasach Państwowych od 1975 roku. Tajniki lasu zagłębiał już od najmłodszych lat u boku ojca Jana Myhana, wieloletniego Leśniczego Nadleśnictwa Kudypy. Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku stażysty. Wraz z podjęciem pracy rozpoczął studia w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w Technikum Rolniczym w Smolajnach jako nauczyciel zawodu. Powrócił do pracy w Nadleśnictwie Kudypy w 1983 roku początkowo jako podleśniczy, a od 1985 roku nieprzerwanie pełni funkcję leśniczego, początkowo w Leśnictwie Stara Góra, a następnie w Leśnictwie Wrzesina, gdzie pracuje do chwili obecnej. W powierzonym Mu Leśnictwie wzorowo prowadzi gospodarkę leśną. Z pełnym sukcesem wprowadza kolejne pokolenia drzew, które z wszelką starannością pielęgnuje i chroni, czego efektem jest piękny, zdrowy i zasobny las. Pracę zawodową  łaczył  z działalnością społeczną. Pełnił funkcję radnego Rady Gminy w Jonkowie. Swoją pracą na rzecz środowiska przyczynił się do   ochrony ekosystemu rzeki Pasłęki, utworzenia unikalnego w skali regionu uzytku ekologicznego na Strudze Trojańskiej oraz utworzenia użytku ekologicznego na jeziorze Giedajty. Ponadto Leśniczy Myhan jest doskonałym propagatorem leśnictwa pośród dzieci i młodzieży. Dodatkowo aktywnie uczestniczył w działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej. Brał czynny udział w akcjach gaśniczych i profilaktycznych na terenie Gminy Jonkowo. Jest inicjatorem akcji charytatywnych o zasięgu regionalnym jak i ogólnokrajowym.  We wrześniu 2023 r.   obchodził 45 jubileusz pracy w Lasach Państwowych.

Pan Michał Rutkowski pracuje w Lasach Państwowych od 1983 roku. Wywodzi się z rodziny leśników, jego rodzice byli absolwentami Wydziału Leśnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ojciec Witold przez ponad 25 lat pełnił funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy. Swoją pracę zawodową rozpoczynał od stanowiska starszego strażnika leśnego w grupie interwencyjnej OZLP w Olsztynie, po dwóch latach został podleśniczym leśnictwa Stary Dwór, skąd awansował w 1988 roku na Leśniczego Leśnictwa Kudypki, gdzie pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. W powierzonym Mu Leśnictwie wzorowo prowadzi gospodarkę leśną. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo miasta Olsztyn przez lata mierzył się z trudnościami godzenia funkcji gospodarczych ze społecznymi, był wielokrotnym gospodarzem akcji edukacyjnych prowadzonych przez Nadleśnictwo Kudypy, tj. sadzenie lasu, biegi przełajowe czy Noc Sów.  Szacuje się, że jako wieloletni leśniczy posadził około 300 ha nowego pokolenia lasu. W swojej pracy zawodowej zmagał się z niestandardowymi zadaniami takimi jak wycinka lasu pod obwodnicę czy usunięcie przeszkody lotniczej przy lotnisku na olsztyńskich Dajtkach. Pod jego okiem doświadczenie zawodowe zdobyło kilku aktualnych leśniczych, jako instruktor ścinki drzew wyszkolił również wielu pracowników Służby Leśnej oraz ZUL. Dodatkowo poza pracą zawodową jest aktywnym myśliwym, zaangażowanym w życie koła łowieckiego „Kudypy Olsztyn”, wieloletnim członkiem zarządu, łowczym i instruktorem strzelectwa myśliwskiego. We sierpniu 2023 r.  40 jubileusz pracy w Lasach Państwowych.